Inženýrská činnost

V oblasti inženýrské činnosti nabízíme našim zákazníkům komplexní služby v rámci zajištění veškerých stavebních povolení a stavebního dozoru.

Od dokumentace až po stavební povolení

V rámci naší inženýrské činnosti využíváme pouze kvalifikované a zkušené odborníky a dbáme na to, aby naše služby byly poskytovány na vysoké úrovni a splňovaly všechny požadavky našich zákazníků. V první fázi, před samotnou realizací stavby, zajistíme pro naše zákazníky zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro samotný začátek stavby a bez nich není možné stavbu realizovat. 

Od stavebního dozoru až po předání stavby

V druhé fázi se věnujeme stavebnímu dozoru, kdy naším cílem je pečlivě sledovat realizaci stavby a dbát na to, aby byla dodržována veškerá předpisová ustanovení a technické normy. V rámci stavebního dozoru zajistíme také zpracování závěrečné zprávy o stavbě a všech dalších potřebných dokumentů. V poslední fázi se věnujeme předání stavby, kdy dbáme na to, aby byl zákazník spokojen s výsledkem a všechny nedodělky byly řádně odstraněny.