Projekční činnost

Nabízíme vysoce profesionální služby v oblasti stavebnictví a technického zařízení budov.

Bydlení

Rodinné domy, bytové domy, developerské projekty, rekreační bydlení aj.

Komerční stavby

Kanceláře, obchodní domy, zdravotnická zařízení, školská zařízení aj.

Inženýrské sítě

Přípojky sítí, prodloužení řádu, přeložky, řešení zasíťování pozemků aj.

PENB

Jsme specialisté na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

Přes 1000+ projektových dokumentací

Od malých zadáních investorů jako jsou rodinné domy, inženýrské sítě k těmto objektům až po velké akce velkých investorů jako jsou obchodní centra, nemocnice, developerské projekty vč. zasíťování několika pozemků, centrální kotelny, sportoviště apod.

Od projektu po realizaci

O Vaše projekty se plně postaráme. Zajistíme Vám tzv. Total project management.

Zpracováváme projektové dokumentace ve všech fázích projektu

 • Studie, projektové zadání, konzultace s investory a návrh optimálního řešení vzhledem k provozním a investičním nákladům
 • Autorizované projekty pro územní řízení, stavební povolení
 • Projekty pro výběr dodavatele
 • Projekty pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Energetické studie
  Položkové rozpočty (RTS, KROSS)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Dle požadavku investora zajistíme jednotlivé části projektové dokumentace.
 • Zdravotně technické instalace (vodoinstalace, kanalizace)
 • Vytápění
 • Plynoinstalace
 • Vzduchotechnika
 • Klimatizace a chlazení
 • Přípojky a rozvody inženýrských sítí
 • Kotelny, strojovny

Dále nabízíme (Architektonické návrhy, Stavební části, Elektroinstalace a MaR, PBŘ, Rozptylové studie a odborné posudky)