Solární skládací střecha HORIZON

Revoluční švýcarská technologie pro průmyslové a dopravních oblasti od společnosti dhp technology AG.

Vize se stala realitou - Solární skládací střecha HORIZON

Solární skládací střecha HORIZON je celosvětovým unikátem. Umožňuje plné duální využití průmyslové podlahové plochy pro výrobu solární energie. Primární použití není nijak omezeno. To nejen chrání půdu a prostor, ale také zvyšuje ekonomickou efektivitu území díky využití synergií.

„Současná a udržitelná výroba energie na již využívaných průmyslových a dopravních plochách – to je to, k čemu se společnost dhp zavázala. Pomáháme budovat revoluci v oblasti energie a mobility a společně s našimi partnery utváříme zásobování energií bez emisí CO₂.“

Gian Andri Diem, spoluzakladatel a řídící partner společnosti

Zajištění návratnost

Celý systém nastavíme tak, aby byla jeho návratnost maximální.

Využíjte dotace

Pomůžeme vám zajistit maximální možnou výši dotacá pro váš projekt.

Záruky

Za naší prací si stojíme. Poskytneme vám silné záruky.

Jste připraveni řídit energetickou budoucnost inovativním řešením?

Snižte díky technologií HORIZON náklady na energie díky inovativnímu řešení maximálního využití stávajících ploch. Díky solární energii zároveň získáte vlastní nezávislost a zajistíte si snížení Vaší uhlíkové stopy.

Ideální oblasti použití systému HORIZON

Technologie HORIZON nabízí silnou investiční příležitost pro různé typy investorů, kteří hledají inovativní řešení k dosažení svých udržitelných, ekonomických a sociálních cílů v dynamickém energetickém a logistickém prostředí

Maximalizace energetické nezávislosti

Technologie HORIZON od společnosti dhp technology přináší průlomové řešení pro výrobu elektrické energie na plochách, které byly dříve považovány za problematické pro tradiční solární instalace. V oblastech jako jsou průmyslové zóny nebo otevřené bazény čistíren odpadních vod, je nyní možné efektivně vyrábět elektrickou energii a maximalizovat tak energetickou nezávislost.

Díky inovativnímu skládacímu mechanismu HORIZON můžete využívat tyto plochy dvojmo, bez omezení jejich původního účelu, a přitom vyrábět vlastní čistou energii přímo na místě. Tato technologie tak otevírá dveře k větší energetické soběstačnosti, umožňuje vám snížit provozní náklady a posílit konkurenceschopnost vašeho podniku v dnešním energeticky náročném prostředí.

HORIZON je klíčem k transformaci vašich „problémových“ ploch na strategické aktiva, která vám umožní krok vpřed na cestě k energetické nezávislosti a ekonomické efektivitě.

Snížení uhlíkové stopy

Technologie HORIZON přispívá ke snížení uhlíkové stopy tím, že podporuje lokální výrobu a spotřebu čisté solární energie, redukuje potřebu dodatečné infrastruktury a umožňuje efektivnější využití prostoru. To je zvláště důležité pro větší firmy, dopravní a logistické podniky, státní podniky, vlastníky velkých čistíren odpadních vod a podobné subjekty, které hledají udržitelná řešení ke snížení své uhlíkové stopy a zároveň zvýšení energetické efektivity.

Neustálá energie bez ohledu na meteorologické podmínky

Systém HORIZON je navržen tak, aby poskytoval nepřetržitou energii i za měnících se meteorologických podmínek. Unikátní konstrukce tohoto solárního střešního systému, zavěšená na lanech, umožňuje automatické roztažení a srollování solárních panelů, podobně jako fungují horizontální žaluzie.

Tato inovativní funkce je řízena daty z meteostanic, která detekují blížící se nepříznivé počasí, jako je sněhová bouře nebo silný vítr. Před příchodem sněhu se systém automaticky sroluje, aby zabránil nahromadění sněhu na panelech, a opět se rozvine, jakmile sněhová bouře skončí. Stejně tak, v případě silných větrů, se systém sroluje, aby byla minimalizována možnost poškození. Tímto způsobem zůstávají solární panely HORIZON operativní a efektivní, zatímco konvenční stacionární solární panely mohou být zasněžené nebo jinak ovlivněny nepříznivým počasím.

Díky této inteligentní adaptaci počasí je systém HORIZON nejen odolný, ale také maximálně využívá sluneční svit k produkci energie, což z něj činí výjimečnou volbu pro spolehlivou a udržitelnou energii.

Chcete bližší informace? Napište nám

Řešení pro komplikované plochy čistíren odpadních vod

Optimalizace energetické efektivity čistíren odpadních vod s technologií HORIZON

Překonání energetických výzev čistíren odpadních vod prostřednictvím inovativního solárního řešení, které snižuje provozní náklady a zvyšuje nezávislost na externích zdrojích energie.

S blížícím se rokem 2035, kdy musejí být všechny čistírny 100% soběstačné, je nutností budování fotovoltaických systémů. Technologie HORIZON nabízí ideální řešení pro snadnou integraci fotovoltaiky, zatímco obrovské dotace jsou k dispozici pro podporu této transformace.

Maximalizovaná výroba elektrické energie bez ztráty prostoru

Čistírny odpadních vod se potýkají s vysokými energetickými náklady, které tvoří značnou část jejich provozních výdajů​​. Tradiční fotovoltaické systémy vyžadují velké plochy, což je v případě čistíren odpadních vod často nepraktické nebo nemožné.

Technologie HORIZON nabízí unikátní řešení tohoto dilematu. Díky skládacímu solárnímu střešnímu systému je možné využít stávající otevřené bazény čistíren pro výrobu solární energie bez jakýchkoliv omezení jejich primárního využití. Tím se nejen uvolní prostor, ale zároveň se zvýší místní produkce elektrické energie, což vede ke snížení závislosti na externích dodavatelích energie

Dlouhodobá udržitelnost a ekonomická efektivita

Energetické náklady jsou jednou z největších položek provozních výdajů čistíren odpadních vod​​. Investice do solární technologie HORIZON představují dlouhodobé řešení, které může vést ke snížení těchto nákladů. Díky možnosti místní výroby elektrické energie a smlouvám o nákupu energie (PPA) může HORIZON nabídnout nižší náklady na energii a dlouhodobou cenovou jistotu ve srovnání s tradičními dodavateli energie​​.

Tato technologie také umožňuje čistírnám odpadních vod zvýšit jejich energetickou soběstačnost, což je v dnešní době kritické, zejména vzhledem k rostoucím cenám energie a neustálému tlaku na snižování provozních nákladů.

Snadná integrace, flexibilita a bezproblémová údržba

V oblasti čištění odpadních vod je esenciální schopnost rychle reagovat na měnící se regulace a požadavky. Technologie HORIZON je navržena tak, aby nabízela snadnou integraci do stávajících čistíren odpadních vod bez potřeby rozsáhlých úprav nebo rekonstrukcí.

Díky svému skládacímu designu a lehké konstrukci může být HORIZON snadno instalován na otevřených bazénech čistíren, což umožňuje rychlou implementaci a minimalizuje přerušení běžného provozu. V případě potřeby údržby nebo servisních úkonů je možné solární panely snadno srolovat, což umožňuje bezproblémový přístup k zařízení a provádění údržby, například pomocí jeřábu, bez jakýchkoliv omezení.

HORIZON tak představuje flexibilní řešení, které je možné přizpůsobit specifickým potřebám vašeho zařízení, a poskytuje cestu k vyšší energetické efektivitě a dlouhodobé udržitelnosti s minimálními počátečními investicemi a náklady na údržbu.

Překročte energetické výzvy s technologií HORIZON

Technologie HORIZON od společnosti dhp technology nabízí čistírnám odpadních vod unikátní příležitosti ke zvýšení energetické efektivity a snížení provozních nákladů. Prozkoumejte hlavní příležitosti, které HORIZON přináší:

 • Maximalizovaná výroba elektrické energie: Využijte otevřených bazénů a jiných prostor ve vaší čistírně pro výrobu čisté solární energie bez omezení jejich primárního využití.

 • Snadná integrace a flexibilita: Bezproblémová instalace a možnost přizpůsobení technologie HORIZON vašim specifickým potřebám.

 • Bezproblémová údržba: Snadno srolujte solární panely pro bezproblémový přístup k údržbě a servisním úkonům.

 • Dlouhodobá udržitelnost a ekonomická efektivita: Snížení provozních nákladů a zvýšení energetické nezávislosti pro dlouhodobou ekonomickou udržitelnost vašeho zařízení.

 • Inovace vedoucí k úspěchu: Postavte se výzvám energetické efektivity a udržitelnosti čelem a posuňte vaši čistírnu na novou úroveň inovací a úspěchu.

Je čas zvážit, jak může inovativní technologie HORIZON transformovat vaši čistírnu odpadních vod a poskytnout vám konkurenční výhodu v dnešním náročném provozním prostředí. Otevřete dveře novým možnostem ještě dnes tím, že se s námi spojíte a prozkoumáte, jak může HORIZON přispět k vašemu dlouhodobému úspěchu.

Revitalizace parkovacích ploch a autobusových stanic

Transformace parkovacích ploch v energetické uzly s technologií HORIZON

Využijte nevyužité plochy parkovišť k zajištění soběstačnosti v oblasti energie, podpoře elektromobility a snížení emisí CO2 v souladu s environmentálními cíli do roku 2035.

Přeměna nevyužitých ploch na energetické uzly

Nevyužité parkovací plochy u obchodních center a autobusových stanic nabízejí ideální prostor pro instalaci fotovoltaických systémů.

Technologie HORIZON umožňuje transformovat tyto plochy na efektivní energetické uzly, kde je možné vyrobit, uložit a distribuovat solární energii. Toto řešení podporuje růst elektromobility tím, že poskytuje nezbytnou infrastrukturu pro lokální nabíjení elektrických vozidel.

Podpora růstu elektromobility

S přechodem na elektrická vozidla je nezbytná adekvátní infrastruktura pro nabíjení. HORIZON poskytuje řešení, které nejen vyrábí čistou energii, ale také podporuje vznik lokálních nabíjecích stanic.

Toto je zásadní pro snížení závislosti na externích zdrojích energie a poskytnutí spolehlivé infrastruktury pro nabíjení, což je klíčové pro udržitelný růst elektromobility.

Směřování k uhlíkové neutralitě ve veřejné dopravě

V souladu s cíli na snížení emisí CO2 stanovenými na rok 2035, je nezbytné přijmout opatření ke snížení uhlíkové stopy ve veřejné dopravě. Transformace autobusové dopravy k uhlíkové neutralitě je zásadním krokem k dosažení těchto cílů.

Technologie HORIZON nabízí ideální řešení pro podporu této transformace tím, že přeměňuje parkovací plochy a autobusové stanice na energetické uzly. Tímto způsobem HORIZON umožňuje vyrábět, ukládat a poskytovat čistou solární energii pro nabíjení elektrických autobusů přímo na místě, což zásadně přispívá k dosažení cílů uhlíkové neutrality ve veřejné dopravě.

Investiční příležitosti s technologií HORIZON: Cesta ke udržitelné budoucnosti a sociální odpovědnost

Investování do technologie HORIZON představuje strategický krok směrem k dosažení udržitelnosti, snížení emisí CO2 a vyhovění sociálním a regulatorním požadavkům. Zde jsou klíčové příležitosti, které technologie HORIZON nabízí pro potenciální investory:

 • Udržitelná energetická řešení: HORIZON přeměňuje nevyužité parkovací plochy na produktivní energetické uzly, vyrábějící čistou solární energii, což je v souladu s globálním směřováním k udržitelným energetickým řešením.

 • Snížení emisí CO2: S HORIZON mohou společnosti snížit své emise CO2 a přispět k dosažení environmentálních cílů stanovených pro rok 2035, což je stále častěji požadováno finančními institucemi při hodnocení úvěrové způsobilosti.

 • Podpora elektromobility: Technologie HORIZON podporuje rychlý růst elektromobility tím, že poskytuje infrastrukturu pro lokální nabíjení elektrických vozidel, což je klíčové pro udržitelný rozvoj veřejné a soukromé dopravy.

 • Sociální a regulatorní shoda: Investice do HORIZON umožňuje společnostem prokázat jejich závazek ke snižování uhlíkové stopy a sociální odpovědnosti, což může posílit jejich postavení ve společnosti a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

 • Ekonomická efektivita: Díky své efektivní konstrukci a snadné integraci, HORIZON nabízí efektivní řešení pro výrobu, skladování a distribuci solární energie, což může vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení soběstačnosti v oblasti energie.

Technologie HORIZON nabízí řešení, které je nejen ekonomicky efektivní, ale také v souladu s rostoucími sociálními a regulatorními požadavky na udržitelnost a snížení emisí CO2. Investoři tak mají jedinečnou příležitost přispět k pozitivnímu dopadu na společnost, zatímco dosahují svých dlouhodobých finančních a environmentálních cílů.

Inovace v logistických a dálničních odstavných plochách

Maximalizace energetické efektivity a udržitelnosti logistických ploch s technologií HORIZON

Překonání výzev spojených s energetickou náročností a emisemi CO2 na logistických plochách a dálničních odstavných plochách prostřednictvím inovativního solárního řešení, které zvyšuje nezávislost na externích zdrojích energie a otevírá nové možnosti pro rozvoj elektromobility.

Ekonomická efektivita a nové obchodní modely

Technologie HORIZON transformuje logistické plochy a dálniční odstavné plochy na ekonomicky efektivní energetické uzly. Lokální výroba elektrické energie snižuje závislost na externích nabíjecích infrastrukturách a redukuje náklady spojené s špičkovým výkonem.

Tím se otevírají nové obchodní modely, které přispívají k celkové ekonomické efektivitě logistických operací, čímž se stávají atraktivním investičním příležitostem pro budoucnost.

Optimalizace prostoru a podpora logistického provozu

S širokými rozpětími mezi sloupy a výškou přesahující 6 metrů, HORIZON umožňuje maximalizovat využití dostupného prostoru a udržet cesty volné pro logistický provoz.

Chytrá konstrukce minimalizuje riziko kolizí a udržuje stání volná, což je klíčové pro hladký chod logistických operací. Tato optimalizace prostoru je klíčová pro efektivní a udržitelný provoz logistických a dopravních ploch.

Připravenost pro budoucnost elektromobility a transformace stanic pohonných hmot

HORIZON je navržen tak, aby podporoval růst elektromobility tím, že poskytuje infrastrukturu pro lokální nabíjení elektrických vozidel. Vedení k nabíjecím bodům může být provedeno přes konstrukci solárního skládacího střešního systému, přičemž sloupy mohou být využity jako nabíjecí body.

Tato technologie také nabízí ideální řešení pro transformaci současných stanic pohonných hmot, umožňuje jejich modernizaci a přeměnu na plně funkční nabíjecí stanice pro elektromobily.

Tím se otevírá mnoho možností synergii s nízkými investicemi do nabíjecí infrastruktury, což je esenciální pro podporu elektromobility v logistickém sektoru a při transformaci stávajících stanic pohonných hmot.

Investiční příležitosti s technologií HORIZON: Klíč k udržitelné a ekonomické transformaci logistických a dálničních odstavných ploch

Investování do technologie HORIZON představuje strategický krok směrem k dosažení udržitelnosti, ekonomické efektivity a připravenosti pro rychle rostoucí elektromobilitu. Zde jsou hlavní příležitosti a přínosy, které technologie HORIZON nabízí pro potenciální investory:

 • Udržitelná Energetická Řešení: HORIZON optimalizuje využití logistických a dálničních odstavných ploch transformací na produktivní energetické uzly, vyrábějící čistou solární energii.

 • Ekonomická Efektivita: Snížení nákladů na energii a otevírání nových obchodních modelů přispívá k ekonomické efektivitě a zvyšuje atraktivitu investic do této technologie.

 • Připravenost pro Elektromobilitu: Infrastrukturní podpora pro lokální nabíjení elektrických vozidel a transformace stanic pohonných hmot na moderní nabíjecí stanice, přispívající k rychlému rozvoji elektromobility.

 • Estetická a Funkční Hodnota: HORIZON zlepšuje vizuální a funkční hodnotu logistických ploch, což je klíčové pro modernizaci a zvyšování hodnoty stávajících aktív.

 • Sociální a Regulatorní Shoda: Splnění sociálních a regulatorních požadavků na snížení emisí CO2 a podpora udržitelnosti, což je stále častěji požadováno finančními institucemi a zákazníky.

Technologie HORIZON nabízí řešení, které je nejen ekonomicky efektivní, ale také v souladu s rostoucími sociálními a regulatorními požadavky na udržitelnost a snížení emisí CO2. Investoři tak mají jedinečnou příležitost přispět k pozitivnímu dopadu na společnost, zatímco dosahují svých dlouhodobých finančních a environmentálních cílů.

Shrnutí příležitostí s technologií HORIZON

Technologie HORIZON od společnosti DHP Technology představuje revoluční řešení pro efektivní využití prostoru a výrobu čisté energie. Přináší řadu výhod a příležitostí pro různé sektory, včetně větších firem, dopravních a logistických podniků, státních podniků, vlastníků velkých čistíren odpadních vod, provozovatelů stanic pohonných hmot a dalších. Hlavní přínosy a příležitosti zahrnují:

 • Efektivní výroba energie: Lokální výroba čisté solární energie na problematických plochách, zvyšující energetickou nezávislost a snižující provozní náklady.

 • Optimalizace prostoru: Maximální využití dostupného prostoru díky inovativní skládací solární technologii, zvyšující hodnotu a funkčnost prostoru.

 • Podpora elektromobility: Poskytování infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel, přispívající k připravenosti na růst elektromobility.

 • Sociální a regulatorní shoda: Splnění sociálních a regulatorních požadavků na snížení emisí CO2 a podpora udržitelných iniciativ.

 • Ekonomická atrakce: Nové obchodní modely a snížené náklady na energii přispívají k ekonomické atraktivitě investice do technologie HORIZON.

 • Investiční příležitosti: Široká škála možností pro různé typy investorů, včetně provozovatelů stanic pohonných hmot, vlastníků a provozovatelů logistických a dálničních odstavných ploch, městských a regionálních správních orgánů, a investorů v energetické infrastruktuře.

Technologie HORIZON tak nabízí silnou investiční příležitost pro ty, kteří hledají inovativní řešení k dosažení svých udržitelných, ekonomických a sociálních cílů v dynamickém energetickém a logistickém prostředí.